Businesswoman working on laptop in modern coworking.

Maximale hypotheek voor ondernemers

Ook als je ondernemer bent kan je prima een hypotheek krijgen. Alleen zitten er soms wel wat kleine haken en ogen aan. Je zal namelijk moeten aantonen dat je een goedlopend bedrijf hebt met regelmatig inkomen. Zeker als ZZP’er is dit niet altijd makkelijk. De meeste banken zullen een inkomensverklaring eisen opgesteld door een accountant. Hoe langer je onderneemt, hoe makkelijker het zal zijn om een hypotheek af te sluiten.

Maximale hypotheek voor de ZZP’er

Een Zelfstandige Zonder Personeel heeft vaak een onzeker bestaan en een schommelend inkomen. Toch is het heel goed mogelijk om als ZZP’er een hypotheek af te sluiten. Ook als je nog niet zo heel veel jaren bezig bent. Er is geen wetgeving op dit gebied, dus banken maken hun eigen regels op. Toch kan je wel een beetje uitgaan van de volgende vuistregels:
➔ Onderneem jij langer dan 3 jaar, dan kan je een hypotheek afsluiten op basis van je gemiddelde toetsinkomen uit die jaren. Je kan net als iemand die in dienst is een hypotheek krijgen tot 100% van de aankoopwaarde, en je kan voor de NHG garantie kiezen.
➔ Onderneem jij 1-3 jaar, dan kijken banken meestal naar 75% – 90% van je toetsinkomen over die periode. Ook nemen ze inkomen uit loondienst van daarvoor in acht. Hoeveel hypotheek je krijgt ligt dus iets lager dan normaal. Ook nu kan je tot maximaal 100% van de aanschafprijs lenen, en is er de mogelijkheid tot een NHG garantie.
➔ Ben jij dit jaar net begonnen met ondernemen dan wordt het vaak wel lastig om een hypotheek te krijgen. Als je je succes nog niet bewezen hebt, is het risico groot dat je eventueel in gebreke kan komen bij de hypotheekverstrekker.

Max hypotheek voor de DGA

Als je eigenaar/ bestuurder bent van een Besloten Vennootschap (BV) of Naamloze Vennootschap (NA) dan wordt een Directeur-Grootaandeelhouder (DGA) genoemd. Dat betekent dat jij eigenlijk geen salaris hebt zoals iemand die in loondienst is. Dat maakt het lastiger om de hoogte van een maximale hypotheek vast te stellen.
Een DGA krijgt wel een maandelijkse uitkering uit het bedrijf. Ook krijgt een DGA vaak periodieke bonussen betaald, en jaarlijkse dividend. Daarnaast kijkt een bank ook naar de balans van het bedrijf zelf en de winstgevendheid. Een bank wil dus graag al deze cijfers goed bestuderen alvorens de max hypotheek te berekenen. Ook voor de ondernemer geldt dat een accountant deze cijfers moet opstellen.

Startende ondernemers kiezen vaker een aflossingsvrije hypotheek

Veel ondernemers zien veel voordeel in een aflossingsvrije hypotheek. Ook al is het slechts mogelijk om maximaal 50% van de koopprijs op deze manier te financieren. Een startende ondernemer wil niet veel kosten maken in het begin, en daarom is dit type hypotheek erg geliefd. Je betaalt immers alleen maar rente, en geen aflossing. Die rente kan je bovendien ook nog eens aftrekken van de inkomstenbelasting, dus netto ben je heel voordelig uit met de aflossingsvrije hypotheek.
De ondernemer is zelf verantwoordelijk om het af te lossen bedrag op te sparen gedurende de looptijd van de hypotheek. De meeste ondernemers zijn optimistisch over hun onderneming. Zij gaan ervan uit dat hun bedrijf groeit en dat er in latere jaren meer geld opzij gezet kan worden. Andere ondernemers maken liever investeringen waarvan zij later de winsten opzij zetten om de hypotheek mee af te lossen.
Omdat ook ondernemers een maximale hypotheek van 100% mogen afsluiten, sluiten de meeste ondernemers voor de resterende 50% van de aankoopwaarde van het huis een ander type hypotheek af. Net als bij particulieren wordt in de meeste gevallen gekozen tussen een een annuïteiten hypotheek en een lineaire hypotheek.

Over Maximalehypotheek.nl

Maximalehypotheek.nl is een onderdeel van Easy.nl. Easy.nl is een financiele dienstverlener welke met meerdere labels actief informatie aan de consumenten markt verstrekt.

Bekijk andere onderwerpen

Canals and boats of Amsterdam. Holland

Mijn hypotheeklasten berekenen

Alvorens je een hypotheek afsluit, is het handig om van te voren de hypotheeklasten te berekenen. Veel mensen kijken vaak alleen naar wat hun maximale

Happy young couple.

Maximale hypotheek voor starters

Het kopen van je eerste huis is een spannende stap. De meeste starters vragen zich af: hoeveel hypotheek kan ik krijgen? De tweede vraag is